Jadroplastika

Jadroplastika

En sorgesång till stäckta drömmar och en eloge till det arbete som människor lade ner i försöket att förverkliga en vision. I Forna Jugoslavien var lagen formad utifrån ideologin om självstyre och teorin var enkel: alla var arbetare och det var arbetarna som hade makten. Självstyresystemet var en ”perfekt” utformad teori men hur fungerade självstyresystemet i praktiken?


1983 fick jag anställning som fabriksarbetare på plastfabriken Jadroplastika i Trogir. Jag återvänder 2015. Av själstyresystemet finns ingenting kvar.

En scen

ARTIKLAR